تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

شصت و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- در خصوص معرفی کاندیدا‌های منتخب بازرسین پس از طرح موضوع با عنایت به نامه راه و شهرسازی مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ مقرر گردید موضوع از دستورکار خارج شده و پس از برگزاری جلسه مشترک پیشنهادی سرپرست محترم اداره کل راه و شهرسازی، موضوع جهت تصمیم گیری در جلسه هفته آینده مطرح شود.
۲- در خصوص پیشنهاد طرح‌های حمایتی از مالکین مهندس پس از بحث و گفتگو موارد به شرح ذیل مصوب گردید:
الف- مفاد تفاهم نامه‌های سازمان و انجمن‌های انبوه سازی با رعایت ساز و کار‌های لازم برای مالکین مهندس هم اجرا شود. (جزئیات تفاهم نامه مجددا در هیات مدیره مطرح شود).
ب‌- رایزنی و هماهنگی‌های لازم در خصوص تداوم رویه سابق در انتخاب بین سه کاندیدای اول نظارت در سیستم ارجاع توسط مالکین مهندس، انجمن انبوه سازان استان و انجمن انبوه سازان آمل، با اداره کل بازرسی و اداره کل راه و شهرسازی انجام شود.
ج‌- برای مالکین مهندس مجری و یا طراح، یک کار به تعداد کارشان اضافه گردد. (پیشنهاد به هیات چهار نفره استان ارائه شود).
د‌- پرداخت حق السهم سازمان توسط مالکین مهندس، به صورت اقساط باشد که پیش پرداخت مبلغ ۲۵ درصد کل حق السهم و الباقی مبلغ برای گروه‌های ساختمانی الف، ب و ج ۱ طی یکسال و برای گروه‌های ساختمانی ج ۲ و د، طی دو سال (حداکثر در چهار قسط) تسویه شود.
ه‌- تمام امتیازاتی که برای مالک مهندس مصوب گردید برای انجمن انبوه سازان استان و انجمن انبوه سازان آمل نیز اعمال گردد.
۳- بند اول دستور خدمات مهندسی در خصوص مهندسین غایب و فوت شده پس از ارائه به بحث و گفتگو گذاشته شد و با توجه به اتمام زمان جلسه، تصمیم گیری دراین خصوص به جلسه آتی موکول شد.