تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۱ بهمن ۱۴۰۱ ۰۹:۰۴
کد خبر: ۱۲۷۲۸


در راستاي كيفي سازی صنعت ساختمان و دفاع از حقوق صنفی مهندسان براي خدمات ژئوتکنیک تعرفه پيشنهاد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان،
دكتر قاسمی نژاد عضو هيات مديره سازمان از پيشنهاد تعرفه خدمات مهندسی ژئوتکنیک خبر داد و گفت: حق الزحمه خدمات ژئوتکنیک مغفول مانده بود كه با پيگيری و نشست های تخصصی در كارگروه مربوطه انجام شد قيمت هر متر طول ريزدانه ١.٣٠٠.٠٠٠تومان و براي خاك درشت دانه ١.٨٠٠.٠٠٠تومان جهت تصویب در كميته چهارنفره پيشنهاد شد و به امید خدا در آینده نزدیک در اولين جلسه كميته چهار نفره مصوب و اجرايي خواهد شد.
وي در ادامه تحقق اين امر را ملزم به رعايت مواردزير دانست:

۱- آموزش و دوره های الزام آور برای بخش میدانی (دستگاههای حفار و اپراتورهای گمانه زنی)، بخش آزمایشگاهی (اپراتورهای آزمایشگاه) و بخش مشاوره (ارزیابی مطالعات ژئوتکنیک و برگزاری دوره های تخصصی تفسیر گزارشهای خاک)

۲- کنترل نظارت مستمر از آزمایشگاههای خاک و بازدید مراحل حفاری گمانه و بررسی فیلمهای گمانه زنی

۳- کنترل ظرفیت شرکتهای آزمایشگاهی از سوی سازمان نظام مهندسی

۴- وفاداری و هماهنگی شرکتهای آزمایشگاهی به تعرفه پیشنهادی با تشکیل کانونها و انجمنها و اتحادیه های تخصصی ژئوتکنیک

پيشنهاد تعرفه خدمات ژئوتکنیک/ دفاع از حقوق مهندسان