تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۱ بهمن ۱۴۰۱ ۲۱:۲۰
کد خبر: ۱۲۷۳۲

شصت و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- به پیشنهاد رئیس جلسه موضوع تغییر تقویم برگزاری جلسه هیات مدیره در روز‌های تعطیل رسمی ۱۵ و ۲۲ و ۲۹ بهمن ماه وارد دستور اول شد و مقرر گردید این سه جلسه به روز‌های یکشنه ۱۶ و ۲۳ و ۳۰ بهمن منتقل گردد.
۲- موضوعات خدمات مهندسی مطرح و پس از بحث و گفتگو به شرح ذیل مصوب گردید:
الف- در خصوص پروژه‌هایی که از ابتدا مشمول استفاده از خدمات مجری نباشد و در اضافه بنا مشمول شده باشند و پروژه‌هایی که به هر دلیل در دفتر نمایندگی فاقد ثبت اولیه می‌باشند (به غیر از پروژه‌های استحکام بنا) مقرر گردید:
- پروژه‌هایی که دارای گزارش پایان عملیات اجرایی ساختمانی هستند (برابر با گزارش ناظرین)، تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان توسط مهندس ناظر هماهنگ کننده انجام شود
- در صورت عدم گزارش مهندس ناظر، ناظر به شورای انتظامی معرفی گردد
ب- در خصوص مهندسینی که پس از صدور رای ماده ۱۰۰ یا ۹۹ نام آن‌ها در پایان کار و یا پروانه ساختمانی قید گردیده در صورتی که زمان ثبت پروژه در سازمان دارای صلاحیت بوده و بنا به هر دلیلی مهندسین حقیقی یا حقوقی فاقد فایل فعال باشند نسبت به ثبت پروژه به نام مهندسین اولیه اقدام گردد.
- در صورتیکه مهندسین حقوقی وحقیقی در زمان صدور رای فاقد صلاحیت باشند به شورای انتظامی معرفی میگردند.
- مقرر شد موارد دیگر مرتبط با دستور جهت تدوین شیوه نامه بر اساس موارد قانونی به کمیته خدمات مهندسی ارجاع و شیوه نامه مذکور مجددا در هیات مدیره طرح گردد.
ج- نحوه کسر تعداد کار در پروژه‌هایی که در زمان ثبت اضافه بنا متراژ کل بیش از ۴۰۰ متر می‌باشد:
- درصورتیکه افزایش متراژ کمتر از ۵۰% متراژ اولیه باشد مشروط بر اینکه در برگه ضوابط اولیه اجازه ساخت بیشتر از ۴۰۰ متر را نداشتند تعداد کار از مهندس اولیه یا مهندس جایگزین در کد اضافه بنا کسر نگردد.
- در خصوص پروژه‌های شهری این مصوبه برای متراژ کمتر از ۶۰۰ متر بوده و یا موجب تغییر گروه ساختمانی به گروه ج در ثبت اضافه بنا نشود می‌باشد.
۳- با پیشنهاد رئیس سازمان دستور دوم از اولویت خارج و به دستور آخر منتقل گردید
۴- در خصوص برگزاری مراسم بزرگداشت روز مهندسی پس از بحث و گفتگو برگزاری مراسم با روال سابق به رای گذاشته شد و مصوب نگردید. سپس مقرر شد شکل و محتوای مراسم احتمالی جایگزین در کارگروه رسانه طرح و پس از نظر سنجی در رسانه‌های مرتبط با سازمان گزارشی از موضوع در جلسه آتی هیات مدیره مجدد در دستور کار قرار گیرد.
۵- در خصوص دستور "تصمیم گیری برگزاری کلیات و تغییرات فرایند انتخابات دفاتر نمایندگی"، شرایط ثبت نام کنندگان هیات اجرایی انتخابات با روال مصوبه قبلی هیات مدیره تایید گردید و مقرر شد ادامه موضوع دستور و موارد دیگر مربوط به انتخابات هیات اجرایی دفاتر نمایندگی هفته آینده مطرح گردد.