تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۰:۲۸
کد خبر: ۱۲۷۳۳

به گزارش روابط عمومی سازمان اولین دوره بازدید‌های مشترک hse در پروژه‌های در حال ساخت با شیوه جدید و به صورت پایلوت در چهار شهر ساری، آمل، نوشهر و بابل شروع گردید.
مهندس سلطانی مسؤل امور پیگیری در حوزه hse سازمان در اینباره اظهار داشت:پس از تشکیل کمیته hse با مشارکت دستگاه‌های اجرایی از جمله راه و شهرسازی، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری، آتش نشانی، انبوه سازان، صنف استاد کاران و کارگران ساختمانی به دبیری نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد
وی هدف از تشکیل این کارگروه راجهت کاهش مخاطرات ناشی از عدم رعایت مسایل ایمنی و ترغیب عوامل درگیر در پروژه‌ها دانست و گفت:به توجه به اهمیت موضوع و رعایت آن جهت حفظ سرمایه مادی و معنوی با اعلان قبلی به ذینفعان و با تمرکز بر پروژه‌های گروه ساختمانی ج و د و گود‌های پر خطر، بازدید‌های گروهی از پروژه‌ها انجام شده و ساختمان‌های مورد بازدید به گروه‌های پرخطر و کم خطر و قابل قبول در زمینه ایمنی تعیین و سپس صورتجلسه حین بازدید جهت اقدامات بعدی به دستگاه‌های اجرایی ارسال تا هر دستگاه بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام نماید.
وی در ادامه بیان داشت:در ادامه بازدید‌ها در صورت نیاز از دستگاه‌های دیگر همانند بهداشت و محیط زیست و برق و ... دعوت به عمل می‌آید.
ایشان همچنین اظهار داشتند:طی دو ماه از شروع این بازدید‌ها تاکنون بالغ بر ۱۲۰ پروژه در این چهار شهر بازدید که ۱۸ پروژه پرخطر و ۳۴ پروژه کم خطر و ۶۸ پروژه قابل قبول بوده اند و بر اساس گزارشات حاصله بیشترین مخاطرات در عدم استفاده از تجهیزات ایمنی فردی، عدم رعایت حریم برق و تجهیزات مناسب برقی حین اجرا، عدم رعایت مسایل فنی مربوط به گود برداری و عدم رعایت محصور کردن فضا‌های باز و پرتگاه‌ها و عدم اجرای پاخور و نرده حفاظتی راه پله‌ها مشاهده گردید که انتظار میرود عوامل درگیر در پروژه نسبت به رعایت آن اقدامات لازم را مبذول دارند.
در ادامه ایشان ضمن اشاره به بازتاب‌های مناسب این نوع بازدید‌ها که با هماهنگی اولیه و با هدف پیشگیرانه انجام میگردد تداوم این کار در سایر شهر‌های استان نیز صورت گرفته تا شاهد کاهش خطرات ناشی از عدم رعایت مسایل ایمنی باشیم. مسؤل پیگیری hse سازمان مهمترین موضوعات و چالش‌های مربوط به این حوزه را بالا بردن آگاهی عمومی عوامل دخیل در پروژه‌ها و آموزش‌های مرتبط و مستمر به آن‌ها و همچنین بکارگیری تکنولوژی‌های جدید در استفاده از تجهیزات و روش‌های اجرا از طریق نمایشگاه‌ها و اجبار به اجرای برخی از ضوابط قانونی دانسته و الزام به استفاده از فرد صلاحیت دار تحت عنوان مسؤل hse کارگاه (افسر ایمنی) مطابق با بند ۱۲-۱-۵-۵ مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و همراهی دستگاه‌های مرتبط دانست، ضمنا وی از اقدامات لازم در تهیه نقشه‌های تیپ در حوزه ایمنی جهت اجرا و کنترل مقررات ملی مربوطه توسط سازمان خبر داد.