تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۸ بهمن ۱۴۰۱ ۲۱:۲۳
کد خبر: ۱۲۷۴۵

شصت و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- پیرو گزارش نظر سنجی از رسانه‌های سازمان مقرر گردید هیات رئیسه محترم درخصوص برگزاری مراسم بزرگداشت روز مهندسی بر اساس مفاد ردیف‌های فصل مربوطه با استفاده از نظرات جمع بندی شده تصمیم گیری و اقدام نماید.
۲- مقرر گردید انتخابات دفاتر نمایندگی تا دریافت پاسخ استعلام از شورای مرکزی در خصوص ابهامات موجود در نظام نامه، به تعویق بیفتد.
۳- مقرر گردید صدورخروجی در مدت زمان باقیمانده سال ۱۴۰۱ با نقشه معماری و با اخذ تعهد مبنی بر تحویل کلیه نقشه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انجام پذیرد.
۴- مقرر گردید کمیسیون موضوعی با عنوان "تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان مازندران برای سال ۱۴۰۲ " متشکل از تعدادی از اعضای هیات مدیره اقایان مهندس حمید سفیدگر، حسین سلطانی، مبین افضلی راد، یاسر رستمیان، فرهاد خدادی و محسن اکبرزاده تشکیل گردد و نتیحه تا پایان بهمن ماه در جلسه هیات مدیره ارائه گردد.