تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۶ خرداد ۱۴۰۲ ۲۲:۰۶
کد خبر: ۱۳۱۱۱

هشتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ تشکیل و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- در خصوص درخواست آزمایشگاه بتن و خاک مقرر گردید از تعداد نمونه‌های شرکت جایگزین کسر
ظرفیت انجام نشود.
۲- مقرر شد کلوز بیمه مسئولیت مهندسین که در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ مصوب شده بود با توجه به افزایش
برخی آیتم‌ها مانند دیه، توسط آقای مهندس سلطانی به روز رسانی و به دفاتر جهت اجرا ارسال گردد.

 

هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ تشکیل و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ شد:
الف - ترکیب هیات اجرایی دفاتر نمایندگی که انتخابات برگزار گردید به شرح ذیل مصوب شد:
۱- دفتر ساری:

رئیس: رضا اسلامی نائب رئیس: میثم موسوی تلوکلایی

۲- دفتر نوشهر:

رئیس: خیر اله فرجی نائب رئیس: احمد رضا موسوی

۳- دفتر رامسر:

رئیس: هومن حشمتی نائب رئیس: غفور قربانپور

۴- دفتر تنکابن:

رئیس: امید گلیج نائب رئیس: امیررضا پزشک

۵- دفتر بابلسر:

رئیس: سهیل عابدینی نائب رئیس: فرزین طاهریان

۶- دفتر چالوس:

رئیس: مهدی، ولی پور نائب رئیس: عیسی زال پور

۷- دفتر محمود آباد:

رئیس: آرش خسروی

۸- دفتر عباس آباد:

رئیس: سید فرزاد اشرافی

۹- دفتر کلاردشت:

رئیس: بهنام بهنامی
۱۰- دفتر نکاء:
رئیس: ابوالقاسم محمدی
ب – مقرر گردید حکم سرپرستی برای روسای انتخابی تا تعیین تکلیف نامه راه و شهرسازی برای ایشان صادر گردد.