تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۸ خرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۲۶
کد خبر: ۱۳۱۱۸

به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند:
واجدین شرایط استفاده از فرم تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ١٤٠١ (موضوع بخشنامه ٢٠٠/١٤٠٢/٣ مورخ ١٤٠٢/٠٢/٢٧):
صرفاً مهندسین اشخاص حقیقی
مجموع فروش کالا یا ارائه خدمات حداکثر به مبلغ ٦٧.٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال
عدم نصب و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی (در صورت تکلیف قانونی)
صاحبان مشاغلی که برای آن‌ها فرم موضوع تبصره ماده ١٠٠ ق. م. م در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است.
نحوه اقدام سازمان امور مالیاتی برای واجدین شرایط:
سازمان امور مالیاتی با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی خود و سوابق مؤدی، مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می‌نماید.
(طی پیگیری‌های انجام شده تا تاریخ ١٤٠٢/٠٣/٠١ بارگذاری هنوز توسط سازمان امور مالیاتی انجام نشده است.)

توجه:
مودیانی که متقاضی استفاده از مقررات قانونی مواد ١٣٧ (هزینه‌های درمانی)، ١٦٥ (خسارت وارده) و ١٧٢ (کمک‌های بلاعوض) می‌باشند، بایستی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.