تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

تاسیسات:

مدارک لازم برای بازگشایی فایل پیمانکاران گاز چیست؟

مدارک شخصی ( کارت ملی و شناسنامه) - پروانه کسب دارای اعتبار - گواهینامه مبحث 17 - گواهینامه دوره مهارت فنی - نامه صنعت ، معدن و تجارت چنانچه درخواست کننده شرکت حقوقی باشد ، اساسنامه و روزانه شرکت نیز الزامی است

مدارک لازم جهت تمدید فایل پیمانکاران گاز چیست ؟

نامه صنعت ، معدن و تجارت - پروانه کسب دارای اعتبار - گواهینامه دوره مهارت فنی دارای اعتبار

چگونگی ثبت نام و برگزاری کلاس مبحث 17 پیمانکاران؟

نامه صنعت، معدن و تجارت – پروانه کسب دارای اعتبار – گواهینامه دوره مهارت فنی دارای اعتبار

چگونگی ثبت نام و برگزاری کلاسهای مبحث 17 پیمانکاران؟

استعلام از واحد آموزش جهت اطلاع از برگزاری دوره مبحث 17 پیمانکاران در کانونها

مراحل اخذ صلاحیت بازرسی گاز؟

الف : داشتن پروانه اشتغال به کار ب : قبولی دوره مبحث 17 ویژه مهندسین مکانیک از مراکز مورد تایید راه و شهرسازی ج : گذراندن دوره کارآموزی مهندسین د : شرکت در کلاس توجیهی سازمان ه : مراجعه به کارتابل شخصی و درخواست سیستمی بازرسی گاز

مراحل پرداخت حق الزحمه بازرسی گاز برای بازرسین؟

الف : تایید مرحله اول پیش بازرسی ب : نوبت اول تایید شده ج : نوبت اول رد شده