تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

سهمیه و صلاحیت:

نحوه ارایه خدمات در استانهایی که مهندس عضو نظام مهندسی آن استان نمی باشد چگونه است؟

از طریق سازمان نظام مهندسی مبداء با اعلام ظرفیت و صلاحیت مهندس و مشخصات پروزه با سازمان مقصد مکاتبه تا موضوع بررسی و تصمیم گیری گردد.

نحوه بازگشت امتیاز ارجاع نظارت پس از آزاد سازی پروژه نظارتی چگونه است؟

با توجه به اینکه در فرمول محاسبه امتیاز ظرفیت استفاده شده جزء آیتم های تاثیر گزار می باشد لذا با آزاد سازی پروژه نظارتی و کاهش ظرفتیت استفاده شده مهندس امتیاز طبق فرمول محاسبه می گردد

آیا می توان از دو صلاحیت عمران و معماری همزمان استفاده کرد؟

مطابق با بند 3-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مجاز به ارائه خدمات می باشید

برگزاری انتخابات هیات رییسه دفاتر و هیات رییسه گروه های تخصصی چه زمانی است؟

در دست بررسی می باشد

آیا برای حق الزحمه مجریان ذیصلاح جدول مبالغ ثابتی وجود دارد؟

طبق دستورالعمل و قوانین حق الزحمه مهندس اجرا بصورت نواقص با کارفرما می باشد و تعرفه ای در این خصوص وجود ندارد

آیا فرم های مربوط به آزاد سازی ظرفیت در سایت سازمان قرار دارد؟

آزاد سازی خدمات طراحی در ابتدای هر سال و به صورت سیستمی انجام میگیرد. آزاد سازی خدمات نظارت از طریق کارتابل مهندس یا مدیر عامل شرکت انجام می گیرد. آزاد سازی خدمات اجرا بعد از تکمیل شناسنامه فنی ملکی و تطبیق متراز ثبت شده فعلا بصورت فیزیکی انجام می گیرد.

سهمیه سال جدید از چه زمانی اعمال می شود؟

به طور معمول در فروردین ماه سال بعد اعمال می شود

با پروانه طراحی چگونه می توان خدمات ارایه داد؟ به صورت حقیقی یا عضویت درشرکت های حقوقی ؟

مهندس در صورت تمایل می تواند به صورت حقیقی و یا عضویت در شرکت های حقوقی طراحی و نظارت به صورت حقوقی خدمات ارائه دهند.

چرا بدون اخذ پروزه نظارتی، امتیاز مهندس کاهش می یابد؟

مطابق با مصوبه مورخ 99/10/6 هیأت مدیره محترم،درصورت شرکت در همایش ،مطابق با ضوابط، به امتیاز مهندس، برای هر دوره 100امتیاز و حداکثر تا 500 امتیاز اضافه می گردد امتیازهای مذکور دارای اعتبار یکسال بوده که بعد از گذشت این مدت، امتیاز مذکور غیرفعال می گردد.

بابت عدم شغل موظف افزایش ظرفیت و تعداد کار اعمال شد، آیا امتیاز اضافه نمی گردد؟

مطابق با مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان به مهندسینی که فاقد شغل موظف می باشند، 25% به ظرفیت و تعداد کار مهندس اضافه می شود و این موضوع تاثیری در امتیاز ندارد.(موضوع امتیاز در حال بررسی است)

بعد از ارائه مدارک توسط مهندس (تعهد محضری و پاسخ استعلام از تامین اجتماعی) و ارسال به سازمان،چرا افزایش ظرفیت و تعداد کار اعمال نگردیده است؟

با توجه به این که بعد از ارائه مدارک کافی توسط مهندس و بررسی و تایید توسط کارشناس سازمان، استعلام از بیمه سلامت می بایست توسط سازمان انجام گیرد این استعلام به دلیل جمع آوری اسامی مهندسین و تهیه لیست، حدود 2 الی 3 هفته زمان می برد. لذا اعمال افزایش ظرفیت، بعد از اخذ پاسخ از بیمه سلامت و با تاخیر صورت می گیرد.

مدت زمان آزادسازی پروژه از عملکرد مجری به دلیل تعطیلی کارگاه به چه میزان است؟

مطابق با مصوبه مورخ 87/7/22 هیأت مدیره محترم سازمان، در صورتی که حداقل یکسال از تاریخ ثبت نهایی پروژه یا تعطیلی کارگاه بگذرد، با ارائه فرم صورت جلسه تعطیلی کارگاه فی مابین مالک ـ ناظر و مجری و گزارش گروه کنترل نظارت دفتر و تعهد مجری مبنی بر معرفی سرپرست کارگاه در زمان شروع ، ظرفیت و تعداد کار مهندس عودت داده شود.

مهندسین دو رشته ای هم زمان چه میزان از هر دو رشته را می توانند استفاده کنند ؟

مطابق با بند 2ـ5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مجاز به ارائه خدمات می باشند.

مدت زمان آزادسازی پروژه نظارتی از عملکرد مهندس چه میزان است ؟

مطابق با دفترچه قرارداد نظارت و براساس گروه ساختمانی

مهندسین متقاضی تغییر وضعیت از نظارت به اجرا چند پروژه نظارتی را می توانند به عملکرد اجرای خود انتقال دهد ؟

مطابق با مصوبه مورخ 99/9/22 هیأت مدیره محترم سازمان مهندس برای تمام پروژه های تحت نظارت خود که تا زمان درخواست تغییر وضعیت آزادسازی نشده است،می بایست جایگزین ذیصلاح معرفی نماید.

آزادسازی پروژه از عملکرد مجری در پروژه هایی که در اضافه بنا مشمول مجری گردیده است، چگونه است؟

مطابق با مصوبات هیأت مدیره در تاریخ های 87/7/22 و 91/7/17 نحوه آزادسازی از عملکرد مجری در پروژه هایی که در اضافه بنا و با هر پیشرفتی مشمول استفاده از خدمات مجری می گردند، در زمان اتمام کار (پایان کار یا پیشرفت 100درصدی) می باشد.

در پروژه هایی که در اضافه بنا مجری تغییر کرده است، از مجری دوم با چه پیشرفتی آزادسازی انجام می گیرد؟

مطابق با مصوبه مورخ 99/9/1 هیأت مدیره محترم سازمان در پروژه هایی که در کد اضافه بنا به هر دلیلی مجری جدید معرفی شود، آزادسازی پروژه از عملکرد مجری دوم بعد از انجام 75% میزان باقی مانده می باشد.

درصورتیکه مهندس از پروژه نظارتی خود، انصراف دهد امتیاز کسر شده بابت این پروژه تا چه مدت باقی می ماند؟

مطابق با مصوبه مورخ 99/9/22 هیأت مدیره محترم سازمان مدت کسر امتیاز از ناظرینی که از پروزه ارجاع شده خود به هر دلیلی غیر از فنی انصراف داده باشند تا پایان مدت قرار داد همان پروژه می باشد.در صورتیکه انصراف مهندس به دلایل فنی و عدم همکاری مالک جهت اصلاحات باشد از مهندس امتیاز کسر نمی گردد.