تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

مدیر اجرایی:

آیا وضعیت پروژه مازند نظام (رودکی) مشخص شده است؟

با توجه به شکایت بعضی از سهامداران از هیات مدیره شرکت تعاونی مازند نظام دادگاه به این موضوع رسیدگی میکند