تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

رئیس:

آیا سازمان برای مهندسین فاقد شغل تمام وقت امتیازی قایل می شود؟

این موضوع در هیات مدیره مطرح و مصوب شده است و مصوبه هیات مدیره انجام شده در هفته پایانی اسفند به تایید هیات چهار نفره استان رسیده است لیکن جهت اجرا ابلاغ نشده است مابقی مراحل شامل فراخوان و آمادگی سیستم ارجاع بابت بارگزاری ضرایب عدم اشتغال دردست اقدام است و تا پایان اردیبهشت بحول و قوه الهی انجام می گردد

آیا سازمان تدابیری برای معضل دو نقشه ای اندیشیده است؟و موارد قانونی در این مورد چیست؟

کارگروهی در سازمان با همبن عنوان تشکیل شده و در حال بررسی و ارایه پیشنهاد است. به دلیل اینکه موارد فوق خلاف مصوبات شهرسازی و قوانین موجود می باشد هرگونه بررسی و تایید قبلی از اجرا یا حین اجرا به نشانه مشارکت در تخلف بوده و امکان پذیر نیست

آیا طرح همکار مهندس به صورت مجدد در سازمان راه اندازی خواهد شد؟

موضوع در کارگروه در دست بررسی است و از طریق شورای مرکزی نیز پیگیر هستیم