تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۲:۱۹
کد خبر: ۱۳۱۹۰

هشتاد و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ تشکیل و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- مقرر گردید جهت بررسی دستور‌های مجمع عمومی آتی، روز‌های چهارشنبه ساعت ۹ صبح در ماه‌های تیر و مرداد جلسات هیات مدیره در صورت پیشنهاد هیات رئیسه بطور فوق العاده برگزار شود.
۲- اعضای کمیسیون صدور خدمات مهندسی بدین شرح اعلام شد:
۱- نیما احتشامی ۲- فاطمه ابراهیم زاده ۳- یاسر ابراهیمیان قاجاری ۴- علی اکبری مجد ۵- ولی قاسمی
نژاد
۳- اعضای کمیته نظام پیشنهادات بدین شرح اعلام شد:
۱- حمید سفیدگر ۲- محمود میثاقی ۳- فرهاد خدادی ۴- آزاده محمودی ۵- عهد یزدی نژاد

 

نودمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ تشکیل و تصمیماتی به شرح
ذیل اتخاذ شد:
۱- آقایان عادل گرجی نیا و میراله حسینی متی کلایی به عنوان اعضای پیشنهادی شورای انتظامی معرفی
گردیدند.
۲- در خصوص درخواست افزایش ظرفیت مهندس ناظر معماری شرکت طرح و نظارت مهراز پویان
رادمهر مازند جهت انحلال شرکت با موضوع موافقت گردید.
۳- در خصوص جدول پیشنهادی تعیین سقف کمک هزینه درمان، ضمن تصویب کلیات آن، ردیف ۱۱ به
مبلغ پنجاه میلیون ریال و ردیف فرانشیز از سی درصد به ده درصد تغییر پیدا کرد.