تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۱ مرداد ۱۴۰۲ ۲۲:۵۵
کد خبر: ۱۳۳۶۵

یکصد و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ تشکیل و تصمیماتی
به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- مقرر شد در خصوص پروژه‌های دو ناظره و تغییر ناظر موارد ابهام مجددا در کمیته تنسیق بررسی
گردد.
۲- در خصوص بررسی شیوه نامه ارائه خدمات مهندسی موضوع ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت مقرر شد پس از استعلام و رفع ابهام در بند ۸ شیوه نامه اجرایی گردد.

 

یکصد و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ تشکیل و تصمیماتی
به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- به استناد بند ۲-۵-۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان پروژه‌هایی که کد اولیه (عادی) آن از تاریخ
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ثبت نهایی می‌شود مبلغ حق الزحمه اضافه بنای این پروژه‌ها نیز در زمان ثبت کد
اضافه بنا به حساب سازمان واریز تا همانند کد اولیه توسط سازمان به ناظرین پرداخت گردد و این
مصوبه برای سایر پروژه‌هایی که در ثبت کد اولیه مبلغ حق الزحمه نظارت به حساب سازمان واریز شده
است (تاریخ ثبت نهایی قبل از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱) از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا می‌باشد.
۲- در راستای مشارکت با دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در برگزاری همایش ملی نگهداشت ساختمان
با هزینه کرد تا سقف مبلغ دو میلیارد ریال موافقت گردید.