تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۲۸
کد خبر: ۱۳۳۷۷

یکصد و سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان بصورت فوق العاده در روز چهارشنبه مورخ
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

- گزارش عملکرد سه ماهه سال ۱۴۰۲ سازمان در بخش درآمد و هزینه توسط خزانه دار محترم تشریح
گردید.