تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۴ شهريور ۱۴۰۲ ۲۱:۳۶
کد خبر: ۱۳۴۰۶

یکصد و ششمین  جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

در خصوص زمان جلسات فوق العاده با موضوع بودجه ۱۴۰۲، روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳-۱۵ و روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳  ساعت ۱۴-۱۶ تعیین گردید.
بخشی از سرفصل‌های بودجه ۱۴۰۲ ارائه گردید و مقرر شد در جلسه آتی بحث و بررسی گردد.
موضوع امتیاز نظارت در خصوص صلاحیت ارشد با درخواست تعدادی از اعضای هیات مدیره وارد دستور کار شد و مقرر شد موضوع در کارگروه تنسیق خدمات مهندسی بررسی و در جلسه آتی نتیجه و پیشنهادات ارائه گردد.

یکصد و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- موضوع کلوز‌های بیمه مسئولیت و کشف قیمت و روش انتخاب بیمه گر مورد بحث و بررسی گرفت.