تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۸ شهريور ۱۴۰۲ ۲۲:۳۲
کد خبر: ۱۳۴۵۱

یکصد و چهاردهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ تشکیل گردید:
۱- موضوعات خدمات مهندسی به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

- در خصوص درخواست افزایش ظرفیت شرکت‌های حقوقی طراحی و نظارت مقرر
گردید آمار تفکیکی ظرفیت شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در جلسه آینده هیات مدیره ارائه
گردد.
- با توجه به اینکه مطابق با نظام نامه ارجاع، بعداز انجام مراحل ارجاع نظارت و عدم
انتخاب مهندس، مالک می‌تواند نسبت به معرفی مهندس ذیصلاح اقدام نماید در صورت
عدم قبول مسئولیت توسط مهندسین شهر، مالک می‌تواند از مهندس ذیصلاح شهر
مجاور، خارج از ارجاع استفاده نماید.
- در خصوص استعلام دفتر نمایندگی نکا مبنی بر ثبت پروژه‌های فاقد سابقه به صورت
استحکام بنا، مقرر گردید مطابق با ضوابط جاری سازمان از خدمات مهندسین مورد نیاز
استفاده گردد.

 

یکصد و پانزدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ تشکیل گردید:

۱- گزارش در خصوص وکالت نامه دفاع از حقوق سازمان در دعوی مطروحه بانک تجارت و دعوی متقابل
توسط خزانه دار محترم سازمان ارائه گردید
۲- در خصوص بیمه مهندسین با توجه به پذیرش بیمه ایران به عنوان شرکت برنده استعلام بیمه تکمیل درمان
طی نامه شماره ۳۷۲۸۵/۱۴۰۲ و عدم پایبندی به مفاد نامه و همچنین فاصله زیاد پیشنهاد قیمت شرکت
بیمه‌ای دوم و سوم با پیشنهاد شرکت بیمه‌ای اول و عدم اعلام آمادگی شرکت‌های بیمه سرمد و کوثر
(سایر شرکت کنندگان) با عقد قرارداد با همان پیشنهاد قیمت و اعلام پذیرش شرکت بیمه دانا در بخش
تکمیل درمان با همان پیشنهاد قیمت و با همان بازه زمانی و توامان انعقاد تفاهم نامه بیمه مسئولیت با همان
کشف قیمت متری سیصد‌هزار ریال، ترک تشریفات عقد قراداد مبلغ بیمه درمان با شرکت بیمه دانا و
انعقاد تفاهم نامه غیر انحصاری بیمه مسئولیت بدون هرگونه پیش شرط با حداکثر متری سیصدهزار ریال
مصوب گردید.
بدیهی است در صورتیکه هر یک از اعضا تمایل به پذیرش بیمه تکمیل درمان با شرکت بیمه‌ای دانا نداشته باشد
با اعلام انصراف، مبلغ پرداخت شده عودت گردد و در صورت توافق با بیمه دانا طی بازه زمانی که تعیین می‌شود امکان ثبت نام جدید نیز فراهم گردد.
۳- پس از گزارش آقایان مهندس شهریاری و دکتر خوئی، اعضای محترم هیات مدیره مجمع خیرین ماهک.
مقرر شد جهت تسهیل در دسترسی مهندسان محترم به درگاه کمک به مجمع خیرین ماهک، پیش بینی‌های
مقتضی صورت پذیرد. ضمنا پس از مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۲ حمایت موثر از محل ردیف‌های
هزینه‌ای مرتبط با مسئولیت اجتماعی صورت پذیرد و حداکثر ظرفیت هیات مدیره در بخش ارائه خدمات
مهندسی با شرایط ویژه در دستور کار قرار گیرد و از ظرفیت‌های داوطلبانه همکاران محترم استفاده
شود. ضمنا نسبت به معرفی مجمع خیرین ماهک و امکان معرفی اهداف مجموعه در رویداد‌های علمی.
فنی و فرهنگی و ورزشی سازمان اقدام گردد.