تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۲ شهريور ۱۴۰۲ ۱۳:۵۰
کد خبر: ۱۳۴۶۴

با توجه به ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بندهای ۴ و ۹ در راستای کنترل ساخت و ساز و اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی صنعت ساختمان فراخوان تشکیل گروه‌های کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران منتشر گردید.
مهندسین حائز شرایط میتوانند جهت حضور در گروه‌های کنترل نظارت با توجه به شرایط یاد شده در نامه اعلام آمادگی نمایند.

دریافت فرم تعهد پیوست و پذیرش دستور العمل تعارض منافع