تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۷ شهريور ۱۴۰۲ ۱۹:۲۶
کد خبر: ۱۳۴۷۴

یکصد و شانزدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان (فوق العاده) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
تشکیل گردید:

۱- مراسم تودیع و معارفه اعضای ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران برگزار گردید.
۲- تقویم جلسات هیات مدیره در نیم سال دوم ۱۴۰۲ روز‌های شنبه ساعت ۱۴ تعیین گردید همچنین مطابق
نظام نامه، مقرر شد جلسات هیات مدیره بصورت دو جلسه مجزای اصلی و هر جلسه دو ساعت برنامه
ریزی گردد.