تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۸ مهر ۱۴۰۲ ۲۱:۵۰
کد خبر: ۱۳۵۰۷

یکصد و هفدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تشکیل گردید:

۱- شیوه نامه تشکیل کمیته HSE با اعمال تغییراتی مصوب گردید.
۲- در خصوص معافیت مددجویان تحت پوشش بهزیستی در پرداخت هزینه‌های خدمات مهندسی مقرر گردید در صورت ارائه درخواست از سازمان بهزیستی تا ۱۲۰ مترمربع مفید مسکونی از خدمات مهندسی رایگان مهندسین داوطلب استفاده نمایند.
۳- مصوب گردید یک و نیم درصد به عنوان امتیاز شرکت در کارگاه مهارت محور با عنوان مقدمه‌ای بر پایش تغییر شکل سازه به کمک تکنیک‌های ژئوتکنیکی نقشه برداری در خصوص رشته و بر اساس سهمیه اختصاص داده شده به ظرفیت خارج از رندم تعلق گیرد.

 

یکصد و هجدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تشکیل گردید:

۱- تغییرات پیشنهادی شیوه نامه کمیته آموزش به رای گذاشته شد و مصوب گردید.
۲- در خصوص تعیین زمان اجرای بیمه مسئولیت مهندسین با کلوز تعهدات جدید، مقررگردید برای پروژه‌هایی که بعد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ در دفاتر نمایندگی ثبت اولیه می‌گردند بر اساس نرخ حق بیمه مترمربعی ۰۰۰/۲۹۰ ریال از مهندسین پروژه کسر و کلوز بیمه‌ای با تعهدات جدید مصوب هیات مدیره، از هر شرکت بیمه‌ای با کلوز‌های مورد تایید سازمان، جهت ارائه پرینت خروجی دریافت دارد. همچنین برای پروژه‌هایی که تا قبل از تاریخ فوق ثبت اولیه گردید یا تاریخ صدور بیمه نامه آن ما قبل تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ می‌باشد بیمه نامه مربوطه دریافت گردد.
۳- در خصوص دستور تعیین ترکیب هیأت اجرایی دفاتر نمایندگی که انتخابات برگزار نگردید، جلسه با ترک شش نفر از اعضای هیات مدیره از نصاب خارج شد.