تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۳ آبان ۱۴۰۲ ۲۲:۲۹
کد خبر: ۱۳۶۱۷

یکصد و بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تشکیل گردید:
۱- موارد مالی با موضوعات پرداخت به ناظرین جایگزین ناظرین فوتی و عوارض پروژه دفتر نمایندگی رامسر در
شهرداری و صندوق قرض الحسنه کارکنان مطرح و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
۲- گزارشی از نرم افزار ثبت نتایج آزمایشات بتن ارائه گردید.

 

یکصد و بیست و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تشکیل گردید:
۱- در خصوص استفاده از خدمات آزمایشگاه ژئوتکنیک در صورتیکه اجرای پروژه به صورت سوله با اهمیت کم
باشد و تعداد سوله‌ها نیز کمتر از ۳ سوله باشد، استفاده از خدمات آزمایشگاه ژئوتکنیک منوط به نظر و پذیرش
مسئولیت توسط طراح می‌باشد.
تبصره ۱ - برای ساختمان‌های اداری مطابق شیوه نامه تنسیق خدمات ژئوتکنیک جاری سازمان اقدام گردد.
تبصره ۲ - بدیهی است در صورتیکه محل اجرای پروژه به تشخیص طراح سازه دارای ویژگی‌های توپوگرافی مستعد
لغزش و رانش باشد استفاده از خدمات ژئوتکنیک ضروری است.
تبصره ۳ – چنانچه مجموع متراژ سوله‌ها بیشتر از ۳۰۰۰ مترمربع باشد استفاده از خدمات ژئوتکنیک ضروری می‌باشد.
تبصره ۴ – در خصوص ثبت اضافه بنای پروژه‌ها در سطح در صورتیکه بنای ساخته شده دارای پایان کار از مراجع
صدور پروانه باشد متراژ اضافه بنا شامل این مصوبه می‌گردد.
۲- شیوه نامه ارجاع پرونده‌های ماده ۲۷ مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با تغییراتی مورد تصویب قرار گرفت.

یکصد و بیست و پنجمین و یکصد و بیست و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم