تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۲۱:۲۶
کد خبر: ۱۳۹۳۵

یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تشکیل گردید:
۱- پس از بررسی عملکرد کمیته‌های موضوعی کنترل نظارت و تنسیق خدمات مهندسی اعضای این کمیته‌ها بدین شرح انتخاب گردیدند:
الف- آقایان مهندسین فرهاد خدادی، عهد یزدی نژاد، محسن اکبر زاده، یاسر رستمیان و، ولی قاسمی نژاد بعنوان اعضای کمیته کنترل نظارت انتخاب شدند.
ب‌- آقایان مهندسین فرهاد خدادی، ولی قاسمی نژاد، نیما احتشامی، محسن اکبرزاده، حسین سلطانی، علی اکبری مجد و خانم دکتر فاطمه ابراهیم زاده بعنوان اعضای کمیته تنسیق خدمات مهندسی انتخاب شدند.

 

یکصد و پنجاه و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تشکیل گردید:

۱- با پرداخت هزینه تامین اجتماعی ساخت دفترنمایندگی رامسر تا سقف هشت میلیارد ریال موافقت گردید و مقرر شد در خصوص تغییر مبنای محاسبه از اصل مبلغ عوارض به مبلغ پرداختی تا حداکثر ده روز آینده مذاکرات لازم انجام گردد.

 

یکصد و پنجاه و پنجمین و یکصد و پنجاه و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم