تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۵ اسفند ۱۴۰۲ ۲۲:۵۴
کد خبر: ۱۳۹۵۱

یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تشکیل گردید:

- از اعضای هیات مدیره‌ای که در برگزاری همایش بتن همکاری داشتند تقدیر به عمل آمد.
- به مناسبت روز مهندسی از روسای ادارات و مشاورین سازمان تقدیر به عمل آمد.
- در خصوص موضوعات جاری سازمان بحث و گفتگو شد.

 

یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تشکیل گردید:

۱- با توجه به مخالفت صریح سازمان محترم بازرسی با "ممنوعیت صدور خروجی بدون ارائه کلیه نقشه‌ها و صرف اخذ تعهدنامه" و تا رفع موضوع اجازه صدور خروجی در پایان کار برای سال ۱۴۰۲ و نظر به زمان بر بودن انجام عملیات صحرایی و آزمایشگاهی مطالعات ژئوتکنیک پروژه های مشمول و با عنایت به پیش رو بودن ایام پایانی سال و حجم پروژه‌های در دست اقدام، در خصوص ارائه گزارش مطالعات ژئوتکنیک با اخذ تعهد محضری، از شرکت‌های آزمایشگاهی، طراحان سازه و کارفرمایان، نسبت به ثبت پروژه‌ها اقدام گردد. شرکت‌های آزمایشگاهی نیز مکلف هستند نظر مشورتی اولیه را در قالب فرم‌های ارائه شده توسط سازمان، به طراح سازه ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت تعهدات، اقدامات قانونی (ازجمله پیگیری انتظامی و بستن کارتابل و ...) بعمل می‌آید.
۲- در خصوص زمین شماره ۲ مقرر گردید موضوع در جلسه بعدی هیات مدیره مجددا با حضور وکلای پرونده مطرح گردد.
۳- در خصوص استفاده از خدمات اقامتی هتل نیکان مشهد مقرر شد قرارداد قبلی با مبلغ هر نفرتخت دویست و پنجاه هزار تومان و پرداخت سوبسید صد هزارتومان توسط سازمان تمدید گردد.
۴- مقر گردید در پاسخ به نامه‌های شماره‌های ۲۳۸۲۸-۲۳ د-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ دفتر محمود آباد و ۲۳۵۱۳-۱۹ د-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ دفتر ساری که در خصوص نحوه اجرای دادنامه‌های قطعی شده حکم قضایی لازم الاتباع است، لذا مستند به کد ۷۵۷ مجموعه بخش نامه‌های ثبتی، فرایند تفکیک برای واحد‌های مورد درخواست دادگاه بلا مانع است.
۵- با توجه به اینکه شهر‌های نوشهر و چالوس و کلاردشت در ناحیه بندی آزمایشگاه‌های بتن دارای درصد‌های باقیمانده حدود پنج درصدی می‌باشند مقرر گردید ظرفیت شرکت‌های آزمایشگاه بتن این شهر‌ها به مقدار ده درصد افزایش یابد.
۶- مقرر شد جلسه فوق العاده هیات مدیره روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ساعت ۱۴ برگزار گردد.

یکصد و پنجاه و هفتمین و یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم