تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۵۹
کد خبر: ۱۳۹۷۴

یکصد و شصت و دومین جلسه (فوق العاده) هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ تشکیل گردید:
۱-در خصوص ارائه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ سازمان برای مجمع عمومی فوق العاده، که با حضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان در جلسه هیات مدیره برگزار شد؛ مقرر گردید طبق قوانین، آئین نامه‌ها و نظام نامه‌های ابلاغی عمل شود و بابت بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مقرر گردید تا در اولین مجمع فوق العاده قبل از مجمع عمومی عادی بعدی، موضوع تعیین تکلیف گردد. در خصوص مکانیزم محاسبه و اجرایی نمودن عضویت متغییر، مقرر شد کارگروهی توسط سازمان تشکیل و روش‌های مناسب را تدوین نماید. نتایج و یافته‌های کارگروه مذکور با هماهنگی که آقای مهندس مظفری بعنوان نماینده اداره کل راه و شهرسازی نهایی گردد.
۲-با توجه به روز‌های پایانی سال و رو به اتمام بودن ظرفیت شرکت‌های آزمایشگاه بتن، در صورتیکه ظرفیت استفاده شده در هر ناحیه بیش از هفتاد و پنج درصد باشند از خدمات شرکت‌های بتن ناحیه مجاور استفاده گردد. ضمنا اگر ظرفیت استفاده شده هر شهر بیش از نود و پنج درصد گردد، به میزان ده درصد به ظرفیت شرکت‌های آن شهر اضافه گردد.
۳-در خصوص نامه ۲۵۰۶۳ دفتر چالوس مقرر شد در بخش نقشه برداری در صورت موافقت مهندسین نقشه بردار ناحیه از خدمات ناحیه مجاور استفاده گردد در خصوص استفاده از خدمات چند مهندس شهرساز و ترافیک نیز با توجه به متراژ پروژه با موضوع موافقت گردید.