تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ۱۴:۱۹
کد خبر: ۱۳۹۹۶

یکصد و شصت و سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ تشکیل گردید:
موضوعات مالی پس از بحث و گفتگو به شرح ذیل تصویب شد:
- گزارش ریز درآمد و هزینه ۱۴۰۲ توسط خزانه دار سازمان جهت استحضار هیات مدیره ارائه گردید.
- مقرر گردید معادل مبلغ ودیعه (رهن) به مبلغ دویست و شانزده میلیون ریال در اختیار دفتر نمایندگی بهشهر جهت انجام تسویه حساب قرارداد اجاره دفتر رابط رستم کلا قرار گیرد. در صورت امتناع مالک طبق رویه قانونی و قضایی موضوع از طریق واحد حقوقی سازمان پیگیری شود.
- در خصوص بند ۱ مصوبه شماره ۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ مقرر گردید واریز حق الزحمه ناظرین در بخش اضافه بنا به حساب سازمان صرفا برای پروژه‌های از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ به بعد لحاظ گردد.

 

یکصد و شصت و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ تشکیل گردید:
۱- با پرداخت پاداش پایان سال به ارکان سازمان موافقت گردید.
۲- با تاسیس دفتر رابط بابکان و اعمال ضریب یک دوم یرای پروژه‌ها مشابه ضوابط دیگر دفاتر رابط موافقت شد.
۳- با تاثیر افزایش ظرفیت بابت عدم شغل موظف در میزان امتیاز موافقت شد.
۴- با توجه به روز‌های پایانی سال و ظرفیت سازندگان در خصوص آزادسازی پروژه‌هایی که تعطیلی کارگاه از ۲۰ اسفند تا پایان سال به سقف ۱۲ ماه می‌رسد با ارائه مدارک موافقت شد.

یکصد و شصت و سومین و یکصد و شصت و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم