تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۸ فروردين ۱۴۰۳ ۲۲:۲۷
کد خبر: ۱۴۰۳۴

یکصد و شصت و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ تشکیل گردید:
۱-در خصوص نحوه انتخاب مهندسان پروژه‌های دفاتر نمایندگی نوشهر و چالوس مطابق نامه شماره ۱۳۰/۵۹۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ بند ۳ اداره کل راه و شهرسازی مقرر شد؛ اگر مهندسان طراح فعلی پروژه ظرفیت و صلاحیت لازم را دارند، از خدمات طراحی این طراحان استفاده شود و در صورت عدم صلاحیت و ظرفیت طراحان فعلی پروژه، مهندسان طراح دارای ظرفیت و صلاحیت توسط هیات اجرایی دفتر انتخاب و ناظرین پروژه هم از طریق فرایند ارجاع نظارت انتخاب گردند.
۲-مقرر گردید عنوان مسئول دفتر ریاست سازمان، به عنوان رئیس دفترحوزه ریاست سازمان تغییر یابد و حقوق و مزایای معادل رئیس اداره به ایشان پرداخت گردد و همچنین اصلاحات چارت سازمان در این خصوص در جلسات آتی طرح گردد.
۳-وفق نامه شماره ۵۸۰۱۱۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ و ۵۹۳۱۹۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ اداره کل راه و شهرسازی آقای مهندس آرش نصیری با ۱۳ رای موافق به عنوان عضو جدید شورای انتظامی انتخاب گردید.

 

یکصد و شصت و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ تشکیل گردید:
۱- پس از طرح استعفای سرپرست دفتر نمایندگی ساری از مسئولیت سرپرستی، آقای میثم موسوی به عنوان رئیس و آقای رضا کریمی نایب رئیس دفترنمایندگی انتخاب گردیدند.
۲- در دستور خدمات مهندسی مقرر گردید درصورت ارائه مدارک مثبته توسط شهرداری سورک مبنی بر عدم امکان صدور مجوز ساخت (پروانه) در زمان شروع توسط شهرداری، به روال جاری سازمان برای ساختمان‌های فاقد پروانه اقدام شود و در صورت عدم ارائه این مدارک به صورت پروژه‌های عادی اقدام گردد.

یکصد و شصت و هشتمین و یکصد و شصت و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم