تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۷ فروردين ۱۴۰۳ ۲۰:۲۴
کد خبر: ۱۴۰۴۸

یکصد و هفتادو دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ تشکیل گردید:

۱- مقرر شد منابع درآمدی ۱۴۰۳ سازمان در ردیف ۹۰۱۰۳ مطابق با ماده ۳۷ قانون و ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی و حق عضویت متغییر اصلاح گردد.
جزئیات تغییرات احتمالی بودجه پس از طرح و تصویب در اولین جلسه هیات مدیره مطابق ماده ۱۴ شیوه نامه برگزاری مجامع از طریق مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.
۲- مقرر گردید فصل ۸۰۴۰۶ (حق الزحمه و حق الجلسات ارکان) مطابق با افزایش حقوق ریاست سازمان در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.
۳- مقرر گردید در صورت انقباض بودجه در بخش درآمدی مطابق با میزان کاهش از ردیف‌های هزینه‌ای به همان نسبت (با اولویت ردیف‌های غیر تکلیفی) کسر شود.

یکصد و هفتاد و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم