تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۲۲:۲۵
کد خبر: ۱۴۰۶۰

یکصد و هفتاد و سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تشکیل گردید:

پشنهاد جزئیات اصلاحی ردیف ۹۰۱۰۳ منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۳ مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تشکیل گردید:

- پیرو بند یک مصوبه جلسه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ هیات مدیره محترم، پیشنهاد جزئیات اصلاحی ردیف ۹۰۱۰۳ منابع درآمدی ارائه گردید و مورد تصویب قرار نگرفت.

یکصد و هفتاد و سومین و یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم