تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۲۱:۵۶
کد خبر: ۱۴۰۷۷

یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ تشکیل گردید:‏
‏۱-‏ در خصوص دستور وزارتخانه و در جهت تسهیل روند تاییدیه سازمان در فرایند صدور و یا ارتقاء پروانه شرکت ‏های سازنده مطابق شیوه نامه کسب امتیاز در بخش پروژه‌های دارای پایان کار ارائه تصویر برابر اصل پایان کار ‏از دفترخانه یا شهرداری محل امکان پذیر است. ‏
‏۲-‏ مقرر شد بزرگداشت مقام معلم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ مطابق با برنامه پیشنهادی کمیته آموزش برگزار گردد. ‏


یکصد و هفتاد و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ تشکیل گردید:‏
‏۱-‏ مقرر گردید با توجه به تعطیلی سازمان در روز شنبه، جلسه فوق العاده هیات مدیره در روز دوشنبه مورخ ‏‏۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل هتل میزبان تشکیل گردد. ‏
‏۲-‏ موضوعات خدمات مهندسی پس از بحث و گفتگو به شرح ذیل مصوب گردید:‏
‏۱-۲-‏ در خصوص استفاده از خدمات مکانیک خاک در سوله‌های با کاربری مرغداری که دارای محدودیت ‏حفاری می‌باشند مقرر شد موضوع در کمیته ژئوتکنیک طرح و تصمیم گیری شود. ‏
‏۲-۲-‏ در خصوص پروژه شرکت تعاونی مسکن کیله پی نوشهر موارد ذیل مصوب گردید:‏
الف – جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه خاک وبتن مطابق شیوه نامه و مصوبات هیات مدیره اقدام گردد
ب- در خصوص خدمات مجری، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک برای بلوک‌های ساخته نشده (۲۰ بلوک) با شرط ‏قبولی مسئولیت کل پروژه استفاده گردد. ‏
ج – در خصوص اخذ خدمات نظارت با توجه به داشتن پروانه ساختمانی و پیشرفت فیزیکی از ناظرین معرفی شده در ‏پروانه با رعایت صلاحیت و ظرفیت در صورت پروانه فعال استفاده گردد در غیر اینصورت ناظرین از طرف مالک معرفی ‏گردند. ‏
مصوبه فوق پس از تایید اداره کل راه و شهرسازی قابل اجرا می‌باشد. ‏
‏۲-۳-‏ ‏ مقرر گردید در خصوص نامه اداره ثبت اسناد و املاک استان مازندران به شماره ‏نامه ۱۰۷/۱۴۰۲/۳۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ از مشاور حقوقی سازمان استعلام گردد و توسط مهندس اکبرزاده ‏در اولین جلسه هیات مدیره مجددا طرح گردد.

یکصد و هفتاد و پنجمین و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم