تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۲۱:۳۵
کد خبر: ۱۴۱۲۸

یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ تشکیل گردید:

- عقد قرارداد با هتل چهارستاره پارس شیراز با سوبسید ۳۰ درصدی از سوی سازمان با توجه به توضیحات ارائه شده مورد موافقت قرار گرفت

یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ تشکیل گردید:

۱- مقرر شد بند ۵ مصوبه جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ به شرح زیر اصلاح گردد:
- با جذب نیروی خدماتی برای دفاتر بابلسر، عباس آباد و جویبار از طریق مصاحبه توسط بخش اداری مالی سازمان و ارائه عدم سوءپیشینه به صورت قرارداد کار معین در بازه زمانی کمتر از سه ماه موافقت گردید و پس از پایان مدت قرارداد اول با تایید هیات مدیره تمدید قرارداد انجام گردد.

یکصد و هفتاد و هفتمین و یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم