تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۲۲:۵۱
کد خبر: ۱۴۱۶۴

یکصد و هفتاد و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۹ تشکیل گردید:
۱- در راستای بند ۱۳ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و عمل به ماده ۳۷ قانون و ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی در ترمیم کارگروه بودجه سازمان افراد زیر انتخاب گردیدند:
- محمود میثاقی
- حسین سلطانی
- نیما احتشامی
- فرهاد خدادی
- حمید سفیدگر
- عهد یزدی نژاد
مقرر شد رویکرد‌های ترمیم و اصلاح بودجه ۱۴۰۳ و ارقام منابع درآمدی و هزینه‌ای با هدف ترکیب روش‌های مختلف برای کسب نظر موافق اداره کل محترم راه و شهرسازی و هیات مدیره محترم مورد بررسی قرار گرفته و ارائه گردد.

یکصد و هشتادمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۹ تشکیل گردید:

۱- در خصوص متصل شدن به سامانه یکپارچه شورای مرکزی موضوع مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید اطلاعات اعضا به شورای مرکزی ارسال گردد. ضمنا جزئیات موضوع بررسی و به هیات مدیره ارائه گردد.
۲- با توجه به ابلاغیه شماره ۲۴۲۸۰/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و نامه ابلاغیه شماره ۵۴۲۳۱/ش م تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ شورای مرکزی در خصوص تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۳، مقرر گردید افزایش تعرفه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ تا سقف ۲۷% به کلیه تعرفه‌ها در زمینه طراحی و نظارت تا سقف جدول ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای شش ماه اول سال از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ اقدام گردد.
پروژه‌هایی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ثبت موقت شده و حداقل دارای پرداختی سهم سازمان (سهم همه طراحان یا بیشتر) و فیش واریزی ثبت شده در نرم افزار باشند همچنان با تعرفه ۱۴۰۲ ادامه یابند، مشروط به اینکه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ تسویه حساب نهایی شده و خروجی صادر گردد. ضمنا پروژه‌هایی که مشمول مطالعات ژئوتکنیک در بازه فوق می‌شوند با اخذ تعهد از شرکت آزمایشگاه، طراح و مالک تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ خروجی‌شان تحویل گردد در غیر اینصورت مشمول تعرفه ۱۴۰۳ خواهند شد.
۳- مقرر گردید جلسه فوق العاده روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ساعت ۱۳ برگزار گردد.
۴- موضوعات خدمات مهندسی پس از بحث و گفتگو به شرح زیر مصوب گردید:
الف – در خصوص پروژه به مالکیت حمید طاهری راد با توجه به داشتن پروانه ساختمانی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ به شماره ۱۴۰۳/۴۵/۳ مقرر گردید نظارت پروژه با شرکت حقوقی طراحان سازه اوج دایا (ناظر قبلی پروژه) انجام گردد. ضمنا با انتقال اسامی مهندسین شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری، آزمایشگاه خاک و بتن در صورت موافقت مهندسین مربوطه موافقت گردید.
ب – در خصوص نامه شماره ۵۱۰۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ اداره کل محترم راه و شهر سازی استان مازندران مقرر گردید در صورتیکه تاریخ ثبت موقت پروژه و زمان تطبیق شرکت قبل از تاریخ ابلاغ نامه فوق الذکر به دفاتر باشد و خدمات طراحی نیز توسط همان شرکت ارائه گردیده باشد، به هر دلیلی نام شرکت به عنوان ناظر ثبت نشده با رعایت صلاحیت و ظرفیت مطابق شیوه نامه عمل گردد، در غیر اینصورت ضمن دریافت دلایل عدم ثبت پروژه تا تاریخ نامه شماره ۵۹۸۰۳/۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ نحوه ثبت از اداره کل راه و شهر‌سازی استعلام گردد.
۵- با توجه به درخواست واصله از طرف انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران در خصوص مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در دومین کنفرانس مدیریت نگهداشت ساختمان با رویکرد سیستمی به همراه دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، انجمن مهندسان راه و ساختمان و شرکت سرمایه گذاری مسکن موضوع در جلسه هیات مدیره مطرح و کلیات موضوع به اتفاق آرا تصویب شد.
۶- با موضوع پرداخت حق الزحمه پیش از ساخت در مرحله آپلود نقشه‌ها توسط نقشه بردار برای طراح پروژه موافقت گردید.
۷- در مورد نحوه انجام فرایند آپلود عرصه در سایت، جهت ارجاع به طراح پروژه توسط مهندسین نقشه بردار با جزئیات ارائه شده موافقت گردید.

یکصد و هفتاد و نهمین و یکصد و هشتادمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان