تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۵ خرداد ۱۴۰۳ ۲۲:۳۸
کد خبر: ۱۴۱۸۷

یکصد و هشتاد و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ تشکیل گردید:

۱- در بازنگری مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ هیات مدیره که به پیشنهاد اداره کل بازرسی استان مازندران، پیشنهاد کارگروه تنسیق خدمات مهندسی مطرح و مقرر گردید پس از اخذ نظر مشاور حقوقی سازمان در جلسه آتی هیات مدیره مطرح گردد.
۲- مقرر گردید در خصوص مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ هیات محترم چهار نفره استان با دبیرخانه آن هیات محترم مکاتبه گردد.

یکصد و هشتاد و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ تشکیل گردید:
۱. شیوه نامه تنسیق خدمات آزمایشگاهی بتن پروژه‌های ساختمانی در جلسه هیات مدیره مطرح و مقرر گردید با اعمال مفاد نامه شماره ۵۴۰۴۷/ش م مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ شورای مرکزی و اصلاحات موارد ذکر شده در جلسه اجرایی گردد.
۲. مقرر شد احکام روسا و نواب رئیس هیات‌های اجرایی (دفاتری که در آن‌ها انتخابات برگزارشد) تا پایان اسفند ۱۴۰۳ تمدید گردد.
۳. با استعفای آقای مهندس محمد آزادی کناری موافقت گردید
۴. سرپرستان دفاتر نور، گلوگاه، سوادکوه شمالی، سوادکوه، جویبار، بهشهر، امیرکلا و آمل در سمت خویش ابقا گردیدند.
۵. مقرر شد آقای مهندس سینا امیدواری مدیر اجرایی دفتر فریدونکنار تا اطلاع ثانوی به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی فریدونکنار انجام وظیفه نماید.
۶. مقرر شد آقای مهندس کامران شکرایی مدیر اجرایی دفتر قائمشهر تا اطلاع ثانوی به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی قائمشهر انجام وظیفه نماید.
۷. مقرر شد خانم مهندس روجا شهابی مدیر اجرایی دفتر بابل تا اطلاع ثانوی به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی بابل انجام وظیفه نماید.
۸. پروژه‌هایی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ثبت موقت شده و حداقل دارای پرداختی سهم سازمان (سهم همه طراحان یا بیشتر) و فیش واریزی ثبت شده در نرم افزار باشند همچنان با تعرفه ۱۴۰۲ ادامه یابند، مشروط به اینکه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ تسویه حساب نهایی شده و خروجی صادر گردد. ضمنا پروژه‌هایی که مشمول مطالعات ژئوتکنیک در بازه فوق می‌شوند با اخذ تعهد از شرکت آزمایشگاه، طراح و مالک تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ خروجی‌شان تحویل گردد.

یکصد و هشتاد و یکمین و