تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۰:۱۸
کد خبر: ۱۴۲۱۷

یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ تشکیل گردید:
۱- در خصوص اصلاح مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ هیات مدیره:
الف) در صورت عدم وجود پیشرفت فیزیکی موثر، کلیه ناظرین پروانه ساختمانی مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و ناظرین جایگزین بر اساس فرآیند ارجاع نظارت تعیین می‌گردند
ب) در صورتی که مهندس یا مهندسین ناظر اعم از حقیقی یا حقوقی در زمان صدور پروانه فاقد صلاحیت یا ظرفیت لازم باشند مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و ناظر جایگزین بر اساس فرآیند ارجاع نظارت با ذکر توضیحات لازم تعیین میگردند.
تبصره ۱: عملیات تجهیز کارگاه و خاکبرداری، پیشرفت فیزیکی موثر محسوب نمی‌گردد.
تبصره ۲: پس از اخذ تایید موارد فوق، برای تغییر ناظر، توسط مشاور حقوقی سازمان جهت اجرای مصوبه اقدام گردد.

 

یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ تشکیل گردید:
۱- مقرر گردید برگزاری مناقصه محدود بیمه تکمیلی درمان با اولویت شرکت‌های مرکزی با شاخص‌های مندرج در سالنامه بیمه مرکزی با حداقل دریافت پاسخ صحیح سه شرکت صورت پذیرد
۲- موصوعات خدمات مهندسی پس از بحث و گفتگو به شرح زیر مصوب شد:
الف - در خصوص انتقال نظارت، پروژه‌های دارای پروانه و فاقد ثبت شرکت امارت الماس پارسیان به نام شرکت اکام کویر دژ کاسپین موافقت گردید و مقرر شد در صورت موافقت مالک مطابق با مصوبه بند یک مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ اقدام گردد.
ب – مقرر شد در خصوص خدمات گاز مورد تقاضای ساکنین پروژه ۳۰ متری چاکه سرخرود طی نامه ای، سازمان متقاضی را به الزامات پیگیری موضوع هدایت نماید.
ج – در خصوص اصلاح ردیف ده جدول بند یک مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ مقرر شد در خصوص انحلال و یا تطبیق شرکت‌های طراح و ناظر در صورت عدم امکان تقبل پروژه‌ها توسط اعضا آن شرکت، پروژه‌های مذکور به شرکت حقوقی دیگر مطابق با مصوبه فوق واگذار گردد و در صورت عدم امکان انتقال پروژه‌ها با شرایط فوق، پروژه‌ها به اشخاص حقیقی دیگر با رعایت صلاحیت و ظرفیت بدون کسر تعداد کار واگذار گردد
۳- کلیه امور مالی و قراردادی خدمات منوط به نرم افزار جامع، پشتیبانی، توسعه، مشاوره، نظارت و. بر این بخش توسط هیات مدیره به رئیس سازمان و خزانه دار سازمان تفویض گردید.
۴- د رخصوص شکواییه کارفرمایی در شهر آمل از سازمان در خصوص بیمه مسئولیت مقرر شد تا در اولین جلسه هیات مدیره وکیل محترم و مشاور محترم حقوقی سازمان توضیحات لازم را در صحن هیات مدیره ارائه نمایند.

یکصد و هشتاد و سومین و یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم