تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۶ تير ۱۴۰۳ ۲۰:۴۵
کد خبر: ۱۴۲۹۴

یکصد و نود و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تشکیل گردید:
۱- گزارشی از بیست و هفتمین اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی ساختمان ارائه گردید.
۲- موضوع نحوه عضویت اعضا در سامانه جامع مدیریت یکپارچه نظام مهندسی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

یکصد و نود و سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تشکیل گردید:
۱- مقرر شد در جلسه مشترکی با حضور نمایندگان هیات اجرایی و هیات نظارت و رئیس سازمان، خزانه دار، رئیس اداری مالی و نماینده بازرسان سازمان در خصوص موضوع تنخواه مالی هیات اجرایی انتخابات مذاکره و جهت تصویب به هیات مدیره ارائه شود.
۲- مقرر شد مبلغ دو میلیارد ریال به صورت علی الحساب تحت عنوان تنخواه به هیات اجرایی پرداخت گردد.
۳- مطابق نامه شماره ۱۴۰۳/۲۵۶۲۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ بیمه ایران با افزایش نرخ حق بیمه مسئولیت بازرسان گاز از یکصد و پنجاه هزار ریال به دویست و ده هزار ریال موافقت گردید.
۴- با موضوع درخواست مالکینی که تا پایان خرداد موفق به اخذ خروجی نشده اند موافقت نگردید.
۵- در خصوص پروژه شرکت تعاونی مسکن کیله پی نوشهر با توجه به نامه اداره کل راه و شهرسازی موارد ذیل مصوب گردید:
الف – جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه خاک وبتن مطابق شیوه نامه و مصوبات هیات مدیره اقدام گردد
ب- در خصوص خدمات مجری، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک برای بلوک‌های ساخته نشده (۲۰ بلوک) با شرط قبولی مسئولیت کل پروژه استفاده گردد.
ج – در خصوص اخذ خدمات نظارت با توجه به داشتن پروانه ساختمانی و پیشرفت فیزیکی از ناظرین معرفی شده در پروانه با رعایت صلاحیت و ظرفیت در صورت پروانه فعال استفاده گردد در غیر اینصورت ناظرین از طرف مالک معرفی گردند.

یکصد و نود و دومین و یکصد و نود و سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم