محورهای پژوهشی جهت فراخوان طرح های پژوهشی سال96
محورهای پژوهشی جهت فراخوان طرح های پژوهشی سال 96

کمیسیون پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در راستای اهداف و برنامه های سازمان، اقدام به تعیین محورهای پژوهشی در رشته های تخصصی ساختمان و حوزه های مرتبط با این صنعت  در سال 96 جهت مهندسین عضو
این سازمان نموده است که به شرح ذیل می باشد:

 

شهرسازی

1-آسیب شناسی عملکرد و ساز وکار قانونی تحقق خدمات فنی شهرسازی در نظام مهندسی ساختمان و ارائه الگوی مناسب

خدمات شهرسازان صاحب صلاحیت در فرآیند ساخت و ساز همواره مورد توجه بوده است اما در قسمت اجرای قوانین و آیین نامه ها، ارائه خدمات واقعی شهرسازان همواره با موانع و چالشهای جدی روبرو بوده است. این محور پژوهشی در نظر دارد محقق ابتداَ، به آسیب شناسی فرآیند ها برای ارائه خدمات شهرسازان صاحب صلاحیت در ساخت و ساز های استان مازندران در یک پیش زمینه روش تحقیق علمی بپردازد و سپس با توجه به ظرفیتهای قانونی، تشکیلات، توانمندیهای و محدودیت های تشکیلاتی و اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه یک الگوی مناسب و شایسته برای چگونگی  ارائه خدمات مهندسان شهرساز صاحب صلاحیت ارائه نماید. با توجه به ابعاد گوناگون این محور، شایسته خواهد بود شهرسازان محترمی که مبادرت به ارائه پروپوزال در این زمینه می نماید، تجربه و شناخت کافی از  فرآیندها، آیین نامه ها، موانع و چالشهای سازمان نظام مهندسی و شهرسازان استان داشته باشد.

 

2- تهیه الگوی (نوشتاری-تصویری) چارچوب کنترل شهری ساختمان

این محور پژوهشی تلاش می نماید زمینه های تدوین یک الگوی بهینه فرمی در ابعاد شکل،  ارتباطات، ارکان و عناصر موجود برای ساختمان های احداثی درشهرهای استان مازندران فراهم سازد تا باتوجه به پیوست های فرهنگی و اجتماعی مردم، رویه های نظام کنترل ساختمان و ظرفیت های قانونی، بتواند به یک پردازش فرمی همانند طرح جامع سه بعدی دست یابد تا ضمن ارتباط میان طراحی، نظارت و اجرا، کیفیت محیطی و نهایتا کیفیت زندگی را ارتقا  دهد.

 

3-مطالعه تطبیقی جایگاه و صلاحیت و ضرورت شهرسازی در ساختار نظام مهندسی ایران و ساخت و ساز کشورهای هدف

راهبرد و یکی از ماموریتهای اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان افزایش کیفیت ساخت و ساز و افزایش کارایی خدمات مهندسین صاحب صلاحیت عضو سازمان می باشد. در این مسیر، بررسی و شناسایی ابزارها و فرآیندها در کشورهای پیشرو در اروپا(آلمان، انگلستان، فرانسه، هلند، سویس) ، شرق دور (ژاپن، استرالیا، نیوزلند، کره جنوبی) می تواند پیش زمینه روشنی را برای پژوهشگر در جهت یک مطالعه تطبیقی میان ایران و کشورهای هدف ارائه نماید.  بی شک ساختار های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اجرایی و تشکیلاتی در ایران و سایر کشورها علیرغم شباهت ها،  تفاوت های تاثیرگذاری دارد و از این رو مرور و بررسی همه ساختارهای اجرایی، قوانین، مراجع درکشور ایران و کشورهای هدف در این پژوهش الزامی خواهد بود. در بخش پایانی تحقیق پژوهش مبادرت به ارائه تصویر روشن از نقش مهندسین شهرساز صاحب صلاحیت در فرآیند ساخت و ساز در کشورهای هدف نموده و آن را با کشور ایران بررسی خواهد نمود.

 

4-روش شناسی بررسی اثرات احداث ساختمان های گروه (ج و د) بر محرمیت ، اشراف، نورگیری و سایه اندازی در چک لیست انطباق ساختمان

احداث ساختمان های در گروههای (ج، د) علیرغم فرصتهایی که برای جامعه می تواند به همراه داشته باشد، اما چالشهایی را که این ساختمان ها در زمینه های محرمیت ، اشراف، نورگیری و سایه اندازی ایجاد می نمایند،  همواره مورد انتقاد بوده است. در این محور پژوهشی، پژوهشگر با توجه به سوابق و تجربیات خود، می بایست ضمن بررسی تاثیرات منفی که ساختمان های گروه های (ج، د) بر محرمیت ، اشراف، نورگیری و سایه اندازی  می گذارد، یک روش شناسی ارائه نماید تا با توجه به چک لیست انطباق ساختمان،  امکان تخفیف یا حذف تاثیرات منفی  احداث ساختمان های گروه (ج، د) بر محرمیت ، اشراف، نورگیری و سایه اندازی فراهم گردد.

 

5- ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی تراکم و بلندمرتبه سازی در شهرهای استان(شهرساز و محیط زیست)

افزایش رشد جمعیت شهرنشین در کشور ایران و در شمال ایران که با محدودیت زمین روبرو است، همواره واجد چالشهای کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی بوده است. از سوی دیگر رشد عمودی شهرها که به موجب قانون مجاز شمرده شده است؛ اگرچه با هدف صیانت از زمینهای کشاورزی صورت گرفته است، اما تراکم و بلند مرتبه سازی تاثیرات زیست محیطی منفی خواهد داشت؛ از این رو این محور پژوهشی تلاش می نماید، چالش های  زیست محیطی تراکم و بلند مرتبه سازی در شهرهای استان مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

عمران و محیط زیست

1-روشهای تخریب سازه های بلندمرتبه موجود:

با توجه به احداث سازه های بلند مرتبه در دهه های گذشته و رسیدن سن برخی از این سازه ها به کهنسالی ،نیاز به تخریب برخی از آنها و احداث سازه های جدید درآن محل احساس می شود.لازم به ذکر است بدلیل وجود برخی از این سازه ها درمراکز پرتراکم شهری،نحوه تخریب آنها دارای اهمیت می باشد به گونه ای که کمترین خطری برای ساختمانهای مجاور ایجاد نکند. لازمه انجام این موضوع می تواند حضور یک مهندس تخریب در اینگونه پروژه هااز سوی سازمان نظام مهندسی باشد که این مهندس شناخت کاملی از مسائل مربوط به تخریب از جمله شناسایی المان های کلیدی سازه و محل قرارگیری مواد منفجره جهت تخریب و ... داشته باشد.هدف از طرح این موضوع پژوهشی مطالعه دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود و مرتبط با موضوع در کشورهای دیگر و نحوه استفاده از انها در ایران و استان مازندران با توجه به ضوابط مباحث مقررات ملی و آیین نامه های داخلی و مطالعه موردی نتایج طرح در سازه های مشخص در شهرهای این استان می باشد.

 

2- امکان سنجی فنی و اقتصادی بتن سبز در استان مازندران

بتن به‌ عنوان پرمصرف‌ترین مصالح در جهان پس از آب به شمار رفته و از جمله مصالحی است که از آن بیشترین استفاده در ساخت و ساز می‌شود، این خود اصلی‌ترین دلیل برای از بین رفتن منابع طبیعی می‌باشد چرا که برای تهیه آن از مصالحی مانند سنگدانه وسیمان  استفاده می‌شود که به‌طور مستقیم از منابع غیرقابل تجدید طبیعی برداشت می‌شود.تولید بتن به علت استفاده از سیمان نیز باعث تولید گازهای گل خانه ای زیادی در طبیعت شده که بنا به تحقیقات صورت گرفته بیش از 7 درصد تولید گازهای گل خانه ای به خاطر صنعت سیمان در کشور می باشد.با توجه به موارد گفته شده ضرورت استفاده از بتن های سبز(کمتر آلاینده کننده) و بازیافتی برای کمک به محیط زیست و کاهش آلایندگی و ذخیره منابع طبیعی غیر قابل انکار است لذا انتظار می رود پروپوزال های ارسالی کاهش برداشت از منابع طبیعی ، مشخصات بتن باز یافتی و امکان استفاده از آنها در مازندران ،بحث آلایندگی محیط زیست ، آلایندگی صنعت سیمان و راه کارهائی برای کاهش آنها را در برگیرد و راهکارهائی علمی و عملی برای این موارد  با توجه به شرایط  محیطی مازندرا ن داشته باشد

3- پیوست مطالعات محیط زیستی در صنعت ساختمان

4- استفاده از بتن های بازیافتی سازه ای و غیرسازه ای

5- تهیه چک لیست برای پایش سلامت سازه ها

6- راهکار اجرائی مقاوم سازی سازه بتن مسلح در محل اتصال تیر به ستون

7- بررسی دوام بتن در محیط آب دریای خزر

8- بررسی سرطان بتن

9- بررسی عملکرد میکرو پایلهای اجرا شده جهت بهسازی خاک در استان مازندران

10- مطالعه و ارائه راهکار روش های تخریب سازه در بافت های متراکم با مطالعه موردی

ایمنی

1-ارزیابی نقش صنعت بیمه در ایمنی منافع و هزینه شرکت های بیمه در صورت حضور در بخش نظارت و کنترل(ویژه دانشجویان دکتری و دارندگان مدرک دکتری عمران به همراه تیم اقتصاد سنجی)

2-مطالعات آمار توصیفی و اقتصادی حوادث گذشته از دیدگاه اقتصادی و شرکت بیمه

3- بررسی تهدیدات معماری ساختمانهای موجود از لحاظ پدافند غیرعامل( حداقل 10 ساختمان موجود به صورت موردی و دلایل انتخاب از نظر پدافند غیر عامل بررسی گردد)

 

مدیریت:

1-  آسیب شناسی ارائه خدمات مجری و چگونگی واقعی سازی خدمات مجری

2- بررسی راهکارهای افزایش زمینه های اشتغال مهندسین عضو

3- آسیب شناسی تعدد مراجع صدور پروانه و حدود اختیارات

4- آسیب شناسی حدود ظرفیت طراحی ،نظارت،اجرا و شرکتهای آزمایشگاهی پروژه های بلندمرتبه و خاص

 

برق:

1- شناسایی راهکارهای بهره ور افزایش شاخص های ایمنی فردی در اجرای تاسیسات الکتریکی

در حین احداث و اجرای ساختمان، بخشی از حوادث ناشی از اجرای غیر اصولی و غیر استاندارد برقکار (یا تیم مجری تاسیسات الکتریکی) می­باشد که می تواند آسیبهای جانی و مالی متوجه مجری تاسیسات الکتریکی، سایر افراد مشغول در پروژه و همچنین بهره­وردار بعد از اتمام پروژه باشد. اجرای تاسیسات الکتریکی مراحل مختلفی دارد که در هر مرحله تهدیداتی متوجه افراد می­باشد. در این پژوهش هدف افزایش شاخص­ های ایمنی فردی با در نظر گرفتن استفاده مناسب از ابزار استاندارد، اجرای صحیح اصول تاسیسات الکتریکی با ارائه آماری شاخص های ایمنی است.

2-تدوین برنامه جامع حساس سازی ساختمانها براساس اصول پدافند غیر عامل و استاندارد سازی تجهیزات الکتریکی ساختمان

یکی از عوامل مهم در انجام صحیح هر پروژه ای، تعریف درست فرایندهای نظارتی مورد نیاز است. به طور طبیعی انجام درست پروژه های تاسیسات برقی ساختمان ها، نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف از تعریف پروژه جاری در قالب طرح پژوهشی این است که از طرق مناسب علمی، سطح انگیزشی مهندسان ناظر به منظور انجام درست وظایف نظارتی در نظام مهندسی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مناسبی برای افزایش آن پیشنهاد گردد. همچنین ضمن برآورد هزینه نظارت واقعی، روش های افزایش کیفیت نظارت بررسی شود. خروجی نهایی این تحقیق می تواند منجر به ارائه راهکارهایی به نظام مهندسی ساختمان، به منظور ارتقا جایگاه نظارت و به تبع آن، افزایش کیفیت تاسیسات برق ساختمان ها در آینده گردد.

 

3-بررسی راه حلهای انگیزشی مهندسان ناظر تاسیسات، جهت افزایش کیفیت نظارت و برآورد هزینه نظارت واقعی

پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیر مسلحانه­ای است که به­کارگیری آنها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب­پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیت­های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات واقدامات نظامی دشمن می­گردد. این نوع از دفاع پایدارترین و ارزان­ترین روش دفاع و مناسب­ترین راهکار افزایش آستانه مقاومت ملی در شرایط بحران به­شمار می­رود. در این میان حفظ جان و مال انسان­ها در برابر حوادث، تضمین تداوم تامین نیازهای حیاتی مردم و سهولت در اداره کشور در شرایط بروز تهدید و بحران ناشی از حملات مخرب دشمن از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. تاسیسات برقی از جمله زیرساخت­های مهم کشور به شمار می­روند که در مرحله طراحی، اجرا و بهره­برداری نیازمند نگرش نوینی در راستاس برآورده­سازی اهداف پدافند غیرعامل است. در این پروژه هدف کاهش آسیب­پذیری تاسیسات الکتریکی ساختمان­ها با رعایت اصول ایمنی در شرایط بروز بحران می­باشد.

 

مکانیک:

1- مباحث حقوقی در بازرسی گاز

در راستاي ارائه مناسب خدمات مهندسي در زمينه بازرسي لوله كشي گاز خانگي و تجاري و رعايت كامل مبحث هفدهم و ساير مباحث مقررات ملي ساختمان و پيشگيري از بروز تبعات نامطلوب عدم رعايت دقيق الزامات قانوني و نيز تامين مطلوب حقوق بهره برداران ، همچنين براي ايجاد وحدت رويه در ارائه اين خدمات بويژه يكسان سازي چك ليست ها و مدارك مرتبط و دوري جستن از تفسيرهاي متعدد و جداگانه و ارائه طريق و راهنمائي در پرسش ها و موارد مطروحه توسط مهندسان، با توجه به اولويت ها و محدوديت هاي موجود و تفاوت هاي بين پروژه ها و نحوه استفاده از ساختمان ها، ضروري است پژوهش خاصي در اين باره صورت گيرد و نتايج آن در اختيار همكاران و بهره برداران قرار داده شود

2- بررسی انواع سیستم های دفع فاضلاب برای گروههای مختلف ساختمانی در استان مازندران

3- مقایسه میزان مصرف انرژی، هزینه تامین اجناس و هزینه اجرای موتورخانه مرکزی و پکیج در گروههای مختلف ساختمانی در استان مازندران

4- پیشنهاد تاسیسات ساختمان بلند مرتبه ( آبرسانی ، آتشنشانی ، گاز ، فاضلاب ، سرمایش ، گرمایش )

5- بررسی وضعیت آب شهری مازندران

6- ارزیابی امکانات موجود آتش نشانی در مازندران در تطبیق با شرایط بلند مرتبه سازی موجودعلاقمندان جهت ارسال پروپوزال های پژوهشی تا 96/9/20 به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی استان و یا کلیه دفاتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستانها مراجعه فرمایند، فرم پروپوزال پژهشی قابل دانلود می باشد.

محورهای پژوهشی در رشته معماری متعاقباً اعلام خواهد شد 


ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: