محورهای پژوهشی معماری جهت فراخوان پژوهشی سال96
کمیسیون پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران پیرو فراخوان قبلی و در راستای اهداف و برنامه های سازمان، اقدام به تعیین محورهای پژوهشی در رشته معماری در سال 96 جهت مهندسین عضو سازمان به شرح ذیل نموده است
 
تعیین عملکرد مباحث و مقررات ملی و شهرسازی براساس نیازهای وضع موجود

استخراج اصول و معیارهای نمای معماری مطلوب در شهرهای مازندران

تاثیر نحوه اجراو راهکارهای معماری در کاهش آسیب های زلزله

بومی سازی مقررات ملی

شناسایی عوامل موثر برطراحی وشکل گیری بدنه های شهری

علاقمندان جهت ارسال پروپوزال های پژوهشی در رشته معماری تا تاریخ 96/10/13 به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی استان و یا کلیه دفاتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستانها مراجعه فرمایند،فرم پروپوزال پژوهشی قابل دانلود می باشد
ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: