به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، دفتر نمایندگی بهشهر، با اعلام آغاز طرح تفکیک زباله از مبدا در شهرستان بهشهر این طرح در دفتر نمایندگی بهشهر اجرا گردید.