۲۹ دی ۱۳۹۷ ۲۳:۳۴
کد خبر: ۴۶۵۴
دهمین جلسه هیأت مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

 

دهمین جلسه هیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1397/10/29 از ساعت 16 تا 20:30 در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1-موضوع اصلاح روند ثبت پروژه های کوچک توسط آقای دکتر حقیقی توضیحاتی داده شد و مقرر شد جهت بررسی بیشتر به جلسات آتی و کارگروه روان سازی خدمات مهندسی ارجاع گردد.

2-موضوع برگزاری همایش عمران و نحوه برگزاری آن توضیحاتی توسط آقای دکتر نعمتیان ارائه شد و به اتفاق آراء تصویب شد و مقرر گردید ترجیحاً در دو سالن مجزا، سخنرانی اصلی و کارگاه آموزشی برگزار شود و تاریخ برگزاری آن پنج شنبه مورخ 97/11/11 تعیین گردید.

3-موضوع پیشنهاد واحد مالی/ رفاهی بابت پرداخت کمک هزینه بازدیدهای علمی توسط آقای دکتر فیروزیان توضیح داده شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد فقط بابت بازدیدهای علمی داخلی به صورت موردی در هیأت مدیره مطرح گردد.

4-موضوع روند انتخابات الکترونیکی بازرسان توسط خانم دکتر مهری توضیح داده شد و نحوه اجرای انتخابات در مجمع عمومی توسط پیمانکار ذیصلاح، به استحضار اعضای محترم هیأت مدیره رسانده شد.

5-موضوع عضویت معتبر اعضای نظام مهندسی که از جلسه گذشته به این جلسه موکول شده بود، موارد مطروحه در نظام نامه مربوطه، توسط آقای دکتر حقیقی توضیح داده شد و مقرر گردید با توجه به نامه شماره 80875/430 مورخ 97/6/20 معاون محترم وزیر، کلیه اعضاء سازمان استان مازندران، مجاز به اعطای رأی در روز اخذ رأی باشند.

6-موضوع برگزاری مراسم روز مهندس با توجه به چارچوب پیشنهادی کمیته همایش های سازمان، توسط آقای دکتر حقیقی توضیح داده شد. مقرر شد تاریخ برگزاری مراسم در بازه یکم تا پانزدهم اسفندماه باشد و مسئولیت برگزاری بر عهده دفاتر نمایندگی با همکاری کانونهای مهندسین هر شهر گذاشته شود که مطابق چارچوب تعیین شده و متناسب با شرایط و تعداد اعضای هر شهر برنامه متناسب را به مورد اجرا گذارند که به اتفاق آرا مصوب شد.

7-موضوع قراردادهای سازمان مطابق دستور جلسه به شرح ذیل مصوب گردید:

7-1- قرارداد سررسید مهندسی سال 98 با مشخصات: قطع اروپایی و هر دو روز در یک صفحه به تعداد 25000 جلد تا سقف دویست و چهل میلیون تومان توسط شرکت نیما انجام پذیرد و اقدامات لازم توسط واحد مالی به اجرا درآید.

7-2- قرارداد پیمانکار انتخابات بازرسی مقرر گردید که اجرای الکترونیکی انتخابات با ترک تشریفات به شرکت ذیصلاح واگذار گردد.

7-3- قرارداد انتخابات حسابرس مقرر شد که اقدامات لازم به صورت ترک تشریفات و توسط هیأت رئیسه سازمان انجام پذیرد.

8-نظام نامه تهیه شده در خصوص مأموریت های ارکان سازمان توسط آقای دکتر حقیقی توضیح داده شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به نقطه نظرات اعضای هیأت مدیره در خصوص مواد مختلف نظامنامه، ماده 3 و تبصره 5 از مورد موافقت قرار گرفته و سایر موارد مقرر شد پس از اعمال اصلاحات لازم مجدداً در دستور جلسه قرار گیرد.

9-در ارتباط با کمک هزینه درمان ابتدا به اتفاق آرا در دستور جلسه قرار گرفت و پس از بحث و بررسی کلیه اعضا موافقت کردند که تا سقف سه میلیارد ریال به ردیف مربوطه اضافه گردد تا مشمول کلیه مهندسین در این دو ماه پایانی سال نیز گردد.

 

 


 

ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: