۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ۲۲:۳۴
کد خبر: ۴۶۸۲
دوازدهمین جلسه هیأت مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

دوازدهمین جلسه هیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1397/11/13 از ساعت 16 تا 20 در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1-نظام نامه مأموریت ارکان سازمان توسط اعضای هیأت مدیره بررسی و به بحث گذاشته و با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید.

2-موضوع خرید دفتر گلوگاه با توجه به گزارش کارشناسی، ارائه شده که با قیمت کارشناسی مخالفت گردید و مقرر گردید مکانهای دیگر بررسی و به هیأت مدیره پیشنهاد شود.

3-موضوع بررسی و تحلیل ردیف های بودجه به جلسه آتی موکول شد. اما با افزایش هزینه های سرفصل حق بیمه پرسنل و ملزومات اداری تا سقف 30 درصد بودجه پیش بینی شده موافقت به عمل آمد.

4-گزارش کارگروه شفاف سازی توسط آقای مهندس خاوری نژاد ارائه شد و تصمیم گیری در خصوص نظام نامه مربوطه برای بحث و بررسی بیشتر به جلسات آتی موکول گردید.

5-در مورد ظرفیت خارج از ارجاع مهندسین نقشه بردار، مقرر گردید حداکثر 10 درصد به ظرفیت خارج از ارجاع ایشان با تصیم هیأت رئیسه اضافه گردد.

6-موضوع حقوق ریاست سازمان، مطابق ماده 29 نظام نامه اداری استخدامی برای قرار گرفتن در دستور جلسه به رأی گذاشته و به اتفاق آرا در دستور قرار گرفت. مقرر گردید ضریب فوق العاده سنوات چهاردرصد، ضریب فوق العاده بزرگی سازمان چهل درصد، ضریب فوق العاده تعداد دوره های حضور در هیأت مدیره چهل درصد و ضریب فوق العاده تعداد دفاتر نمایندگی سی درصد بر حقوق پایه اعمال شود که مبلغ نهایی 99/791/956 ریال تعیین گردید که برای سال جاری قابل پرداخت است. همچنین حقوق سال 98 مطابق افزایش حداقل حقوق مبنای قانون کار و ضرایب مصوب فوق محاسبه و اعمال خواهد شد.

ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: