بازدید گروه پایش کنترل ارزیابی عملکرد دفاتر نمایندگی

بازدید گروه پایش کنترل ارزیابی عملکرد دفاتر نمایندگی سه شنبه چهارم تیر ماه از دفترنمایندگی قائم شهر بعمل آمد.این گروه به دستور آقای دکتر فرشید رضا حقیقی ریاست محترم سازمان به منظور بررسی عملکرد، احصاء روش های جاری و ایجاد وحدت رویه در .دفترنمایندگی تشکیل گردیده است

 

ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: