اهم مصوبات کارگروه تعامل با نهادهای صنفی(شاخه انبوه سازان)

98/5/9

با توجه به مسائل موجود و دغدغه های صنعتی و ریسک بالای سرمایه گذاری در زمینه ساخت و ساز و ضرورت حمایت از این صنف، پیشنهاد شد برای ساختمان های گروه " ج " و " د " در نظام ارجاع تمهیداتی اندیشیده شود و همچنین پیشنهاد شد درخصوص انبوه سازان، انتخاب ناظر توسط سازنده از بین 3 تا 5 نفر اول بالای سمت منتخب نظام ارجاع صورت پذیرد و مقرر شد از طرف انبوه سازان، مکاتبه­ای با ذکر دلایل مستند با نظام مهندسی استان انجام پذیرد.


ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: