اهم مصوبات گروه تخصصی برق

98/4/3

پیشنهاد شد سمینار هم اندیشی در خصوص مسائل و مشکلات مبحث13 در طراحی و نظارت با حضور کلیه اعضای کمیته های تخصصی دفاتر نمایندگی برگزار شود.

نقشه تیپ تاسیسات الکتریکی تا شیت E-09 بررسی شد .

98/4/10

ادامه بررسی همسان سازی نقشه های تیپ برق صورت گرفت.

نامه سازمان در خصوص ارائه برنامه پیشنهادی کارگاه های آموزشی در سال98 مطرح و 4 عنوان کارگاه پیشنهاد شد.

98/4/26

بررسی شیت های E10 الی E15 و ثبت اصلاحات 

98/4/31

شیت های E15 الی E23 نقشه بررسی گردید.

98/5/7

تدوین شرح وظایف مهندسان برق در پاسخ به نامه ریاست محترم سازمان

بررسی شیت E23 و تدوین اصلاحات پیشنهادی

مقرر گردید اصلاحات پیشنهادی نقشه های تیپ توسط گروه تخصصی استان آقای مهندس کیا در نقشه اعمال شود و بابت انجام اصلاحات و توسعه نقشه های تیپ تأسیسات الکتریکی مبلغ 10 میلیون ریال حق الزحمه طراحی تخصیص یابد.

98/5/14

چک لیست طراحی و کنترل نقشه تأسیسات برقی تهیه شده در گروه تخصصی برق مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و مقرر شد به دفاتر نمایندگی ارسال شود.

مقرر گردید چک لیست بررسی نقشه در دستور کارگروه تخصصی برق قرار گیرد.


ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: