اهم مصوبات گروه تخصصی معماری

98/4/1

پیشنهاد برگزاری کارگاه های آموزشی بررسی چک لیست معماری و طراحی و نظارت، مسئولیت ناظرین، مصالح نوین، ایمنی و حریق، اجراهای خشک و کارگاه حقوقی

98/4/12

جلسه مشترک گروه تخصصی با کمیته های تخصصی معماری شرق استان برگزار شد در این نشست گفتگو و تبادل  نظر درخصوص مسائلی و دغدغه های حوزه معماری صورت گرفت.

98/4/15

جلسه گروه تخصصصی معماری با اعضای معمار هیأت مدیره برگزار شد و در این جلسه جدول پیشرفت فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد طبق نظر کارشناس موارد به صورت مکتوب به ریاست سازمان ارائه شود.

98/5/7

جلسه گروه تخصصی معماری با کمیته های تخصصی معماری شهرهای مرکزی استان برگزار شد و درخصوص مسائل و دغدغه های حوزه مهندسی معماری گفتگو و تبادل نظر شد.


ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: