تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

اطلاعات مالی و حسابداری سازمان:

          - برنامه مصوب سالانه مجامع عمومی

          - بودجه مصوب سالانه مجامع عمومی

          - هزینه های سالیانه سازمان به تفکیک سر فصل های هزینه

          - درآمدهای سازمان از محل هدایا، کمک ها و سایر منابع درآمدی

          - صورت های مالی حسابرسی شده و مورد تأیید بازرسان سازمان

          - صورت دارایی های سازمان

          - تراز مصوب سالانه مجامع عمومی