تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

شصت و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- آیین تکریم و معارفه اعضای محترم شورای انتظامی برگزار شد و آقایان دکتر مهران اصفهانی زاده تودیع و حسین نعمتیان جلودار معارفه گردیدند.
۲- موضوع تمدید زمان ثبت نام انتخابات هیات رئیسه گروه‌های تخصصی و هیات اجرایی دفاتر در دستور کار قرار گرفت به جهت مشارکت بیشتر اعضا با تمدید مدت ثبت نام انتخابات موافقت گردید.
۳- هشت کاندیدای بازرسی آقایان مهدی کشوری، محمدحسین عمرانی، عرفان آرام نژاد، اکبر چوپانی، وحید آقاپور، مجتبی بهرامی، مرتضی حسنی، امیر مسعود فضلی جهت معرفی به مجمع عمومی (انتخاب بازرسان) تعیین شدند.
۴- تغییر زمان مجمع (انتخاب بازرسان سازمان) در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت و مقرر شد مجمع فوق العاده نوبت اول تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ و مجمع فوق العاده نوبت دوم تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ برگزار گردد.
۵- موضوعات خدمات مهندسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ جهت تصمیم گیری مطرح گردد.
۶- موضوع تمدید قرارداد هتل نیکان مشهد طرح گردید ضمن موافقت با کلیات تمدید قرارداد، مقرر شد جزئیات پس از بررسی دقیق در چارچوب بودجه توسط هیات رئیسه و خزانه دار سازمان اجرایی گردد.

شصت و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم