تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۱ شهريور ۱۴۰۲ ۲۲:۰۷
کد خبر: ۱۳۴۳۴

یکصد و نهمین جلسه (فوق العاده) هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ تشکیل و
تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- ردیف‌های هزینه‌ای از سرفصل شماره ۸۰۱ الی ۸۰۷ به جز فصل‌های ۸۰۴۰۶ و ۸۰۴۰۷ پس از
بحث و بررسی به رای گذاشته شد و با تغییراتی مورد تصویب قرار گرفت و در خصوص فصل ۸۰۴۰۶
و ۸۰۴۰۷ مقرر گردید در جلسه بعدی به بحث وبررسی گذاشته شود.