تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۹ اسفند ۱۴۰۲ ۱۹:۲۴
کد خبر: ۱۳۹۶۴

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان (فوق العاده) در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تشکیل گردید:

۱- متن توافق نامه سه جانبه در مورد حل و فصل اختلافات در انتقال سند بخشی از زمین شماره ۲ سازمان واقع در جاده ساری – قائمشهر مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، بانک تجارت و شرکت مازند نیرو مطرح و پس از توضیحات وکلای سازمان و اعلام نظر اعضای هیات مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
۲- پیرو بند یک مصوبه شماره یکصد و پنجاه هشت هیات مدیره مقرر گردید:
با توجه به مخالفت صریح سازمان محترم بازرسی با " صدور خروجی بدون ارائه کلیه نقشه‌ها و صرف اخذ تعهدنامه" و که در سال‌های اخیر به درستی رعایت نشده است و وفق مساعدت دستگاه‌های نظارتی برای اجازه صدور خروجی در انتهای کار تنها برای سال ۱۴۰۲ برای پروژه‌های مشمول، سازمان با اخذ تعهد محضری، از ذینفعان (کارفرمایان) و تعهد در کارتابل برای طراحان غیر از معماری و لزوم ارائه نقشه‌ها و مدارک و اخذ تاییدیه بررسی نقشه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ برای یکبار اقدام نماید. در صورت عدم انجام تعهدات، سازمان اقدامات قانونی نظیر پیگیری انتظامی و امکان بستن کارتابل و ... را بعمل می‌آورد.

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان (فوق العاده)